ERKENNING EN SUBSIDIËRING VAN DE DIENSTEN VOOR THUISVERPLEGING
Inhoud


De Vlaamse overheid is bevoegd voor de erkenning en het toezicht op de diensten voor thuisverpleging.

Voorwaarden


Een dienst voor thuisverpleging kan alleen een erkenning krijgen en behouden als de dienst voldoet aan de algemene en de specifieke erkenningsvoorwaarden.

Procedure


Om een erkenning aan te vragen, stuurt u het aanvraagformulier met de nodige bijlagen naar het Departement Zorg. Alle nodige formulieren en informatie over de aanvraagprocedure voor een erkenning als dienst voor thuisverpleging kunt u terugvinden op de website van het departement.De inspectie van diensten voor thuisverpleging gebeurt door de afdeling Zorginspectie. Departement Zorg baseert zich op die inspecties voor het al dan niet toekennen, inkorten of opheffen van de erkenning.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


  • Het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009
  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers: met bijlage IV - diensten voor thuisverpleging
  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Afdeling Zorginspectie WGF

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest