ERKENNING VAN KOPERS EN EXPLOITANTEN VAN HOUT IN OPENBARE BOSSEN
Inhoud


In de Vlaamse openbare bossen wordt jaarlijks heel wat hout gekocht en geëxploiteerd. Om de toekomst van onze openbare bossen niet in het gedrang te brengen moet die houtkap vakkundig en verantwoord gebeuren. In overleg met de houtexploitatiesector en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is daarom een erkenningsregeling opgesteld. Die geldt zowel voor kopers als voor exploitanten.

Voorwaarden


De erkenning is verplicht voor kopers en exploitanten die hout kopen of exploiteren in openbare bossen in Vlaanderen, zodra de hoeveelheid hout die ze exploiteren en/of kopen minstens 50m³ per jaar en per adres bedraagt.Dit geldt voor natuurlijke personen en rechtspersonen, zoals een vennootschap. De regeling geldt voor Vlaamse exploitanten en kopers, maar ook voor buitenlandse personen of vennootschappen die in Vlaanderen hout wensen te kopen of exploiteren.De voorwaarden om erkend te worden en te blijven, verschillen voor een koper of een exploitant, en voor een natuurlijke persoon of een vennootschap. U kunt de erkenningsvoorwaarden navragen bij het erkenningssecretariaat Bosexploitatie.

Procedure


Dien uw aanvraag in bij het erkenningssecretariaat Bosexploitatie.
  • Op houtverkopen.be vindt u de aanvraagformulieren voor zowel kopers als exploitanten.
  • U kunt de aanvraagformulieren ook krijgen bij het erkenningssecretariaat Bosexploitatie.
Als uw erkenningsaanvraag voldoet aan de voorwaarden, krijgt u een erkenning voor onbepaalde duur.
  • Ter identificatie krijgt u een erkenningsnummer.
  • De aanvrager en zijn personeel krijgen ook een persoonlijke erkenningskaart die jaarlijks wordt hernieuwd. Ze krijgen hiervoor een jaarlijkse uitnodiging om enkele documenten aan het erkenninsscretariaat Bosexplotatie te bezorgen.
Controles wijzen uit of de erkende exploitant of koper zich houdt aan de erkenningsvoorwaarden. Indien dit niet het geval is, kan een erkende koper of exploitant een waarschuwing krijgen, tijdelijk worden geschorst of zijn erkenning verliezen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Erkenning van bosexploitanten

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Agentschap voor Natuur en Bos

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest