SUBSIDIES AAN VERENIGINGEN VOOR PROJECTEN MET EEN MEERWAARDE VOOR NATUUR EN MILIEU
Inhoud


De Vlaamse overheid gaf de afgelopen jaren subsidies aan erkende en niet-erkende verenigingen voor de uitvoering van projecten met een duidelijke meerwaarde voor de natuur en het milieu in Vlaanderen.Sinds 2015 kunnen geen subsidievoorstellen meer worden ingediend in het kader van het projectsubsidiebesluit.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Subsidies voor natuurverenigingen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Partnerschappen met besturen en maatschappij

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest