ERKENNING VAN EEN HOPBEREIDER
Inhoud


Hop kan enkel door hopbereiders in de handel worden gebracht als de bereiders erkend zijn door de Vlaamse overheid en als de hop aan de minimumeisen voldoet.

Voorwaarden


Om erkend te worden als hopbereider, moet u beschikken over:
  • een geijkt weegtoestel om balen af te wegen
  • een vochtigheidsmeter
  • een installatie om balen te persen
  • een register van alle gecertificeerde en niet-gecertificeerde partijen die geperst worden
  • een register van de resultaten van de analyses op de andere minimumeisen dan het vochtgehalte.
Als u zelf stalen beoordeelt, moet u ook beschikken over:
  • een weegschaal met een nauwkeurigheid van ten minste 0,1 g
  • zeven met een maaswijdte van 10 mm, 3 mm en 0,8 mm.

Procedure


U moet uw aanvraag tot erkenning indienen bij de Dienst Kwaliteit Plant van het Departement Landbouw en Visserij.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Besluit van de Vlaamse regering van 3 december 2010 betreffende de certificering van hop en hopproducten (B.S. 24 december 2010).

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Dienst Kwaliteit Plant

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Kwaliteitscontrole en certificering van hop