ERKENNING ALS PRODUCENT VAN VEGETATIEF TEELTMATERIAAL VAN WIJNSTOKKEN




Inhoud


Wie teeltmateriaal van wijnstokken in de handel wil brengen moet een erkenning krijgen van de Vlaamse overheid.

Voorwaarden


procedure

Procedure


U moet een aanvraag tot erkenning indienen bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Erkenning van een producent van vegetatief teeltmateriaal van wijnstokken

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest