ERKENNING VAN TESTCENTRA VOOR HET LEVEREN VAN ERVARINGSBEWIJZEN
Inhoud


Jaarlijks lanceert het Europees Sociaal Fonds een oproep aan Vlaamse organisaties om zich kandidaat te stellen als testcentrum voor een bepaald ervaringsbewijs.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Ervaringsbewijs