ERKENNING GETUIGSCHRIFT/DIPLOMA ONDERNEMERSOPLEIDING
Inhoud


De ondernemersopleiding bereidt u voor op de uitoefening van een zelfstandig beroep en het beheer van een kleine en middelgrote onderneming (kmo). De opleiding combineert een theoretische vorming in een SYNTRA-leercentrum met praktijkervaring, een praktijkstage of een aanvullende praktijkopleiding.Wie slaagt in een module, krijgt een deelcertificaat uitgereikt. Wie ook de praktijkproef met succes aflegt, ontvangt het erkende getuigschrift van praktijk en beroepskennis ondernemersopleiding voor het betreffende beroep. Wie daarnaast ook nog de module basiskennis bedrijfsbeheer met goed gevolg doorloopt, ontvangt een diploma ondernemersopleiding. Dat diploma is erkend door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en SYNTRA Vlaanderen.

Voorwaarden


Er is geen domicilievoorwaarde.

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Opleiding met leertijd (VDAB.be)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest