SUBSIDIE VOOR SCHOOLFRUIT, SCHOOLGROENTEN EN SCHOOLMELK
Inhoud


Basisscholen en scholen voor buitengewoon secundair onderwijs kunnen een subsidie krijgen als ze schoolfruit, schoolgroenten en/ of schoolmelk verdelen onder de leerlingen.

Voorwaarden


procedure

Procedure


Meer informatie over de procedure om deel te nemen, de subsidiebedragen en de steunaanvraag vindt u op de website van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.Op de campagnewebsite oogvoorlekkers.be vindt u onder meer het aanbod aan educatieve hulpmiddelen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Subsidie voor schoolfruit, schoolgroenten en schoolmelk

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Departement Landbouw en Visserij

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest