ERKENNING ALS ARKIV
Inhoud


Arkimedes Management, een volle dochteronderneming van PMV, beslist over de erkenning van kandidaat-ARKIV's. ARKIV’s of de ARKIV-beheerders zelf moeten hun maatschappelijke zetel niet noodzakelijk in het Vlaams Gewest hebben.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 19 december 2003 betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen

Links


Investering van risicokapitaal in beloftevolle kmo's (Arkimedes)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Participatiemaatschappij Vlaanderen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest