ERKENNING ALS UITZENDBUREAU
Inhoud


Uitzendkantoren die hun diensten op de Vlaamse arbeidsmarkt willen aanbieden, hebben daarvoor een erkenning door het Vlaamse Gewest nodig. Die verplichting geldt voor elk kantoor, ook als de maatschappelijke zetel van het hoofdbureau niet in het Vlaamse Gewest gevestigd is.Private arbeidsbemiddelaars, zoals selectiebureaus, wervingbureaus, artiestenbureaus, outplacementbureaus, executive searchers, headhunters en sportmakelaars, kunnen hun diensten op de Vlaamse arbeidsmarkt aanbieden zonder dat ze daarvoor een erkenning moeten hebben.

Voorwaarden


Alle bedrijven die aan private arbeidsbemiddeling doen, ook als ze geen erkenning nodig hebben, moeten bij de uitoefening van hun activiteiten in het Vlaamse Gewest een aantal voorwaarden naleven. Uitzendbureaus moeten daarbovenop aan enkele specifieke bijkomende voorwaarden voldoen.Die verplichtingen zijn bedoeld
  • ter bescherming van werknemers, werkzoekenden en gebruikers
  • ter voorkoming en bestrijding van oneerlijke concurrentie in de sector.

Procedure


Op de website Werk.be leest u hoe u een (eerste of een bijkomende) erkenning aanvraagt of overdraagt.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


De Vlaamse overheid is bevoegd voor het regelgevende kader voor de private arbeidsbemiddeling.De arbeidsrechtelijke aspecten van de uitzendarbeid zijn de bevoegdheid van de federale overheid.

Links


Erkenning als uitzendbureau

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest