KWALITEITSCONTROLE EN HERKOMSTCONTROLE VAN BOSBOUWKUNDIG TEELTMATERIAAL
Inhoud


De Europese Unie en de Vlaamse overheid leggen duidelijke regels op voor het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal. Voor sommige soorten duurt het immers vele jaren of decennia voordat de goede of slechte kwaliteit van het geplante materiaal duidelijk wordt. Daarom moet de producent van bosbouwkundig teeltmateriaal een aantal verplichte controles laten uitvoeren. Meer informatie en de nodige formulieren vindt u op de website van Landbouw en Visserij.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Er worden retributies aangerekend per partij of lot geproduceerd op het Vlaamse grondgebied waarvan de certificering van de herkomst en de kwaliteit aangevat worden. De actuele geïndexeerde prijzen vindt u op de website.

Regelgeving


  • Besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de procedure tot erkenning van bosbouwkundig uitgangsmateriaal en het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal (B.S. 13 november 2003)
  • Ministerieel Besluit van 2 juni 2004 tot vaststelling van een technisch controlereglement betreffende het bosbouwkundig teeltmateriaal (B.S. 17 juni 2004).
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende de vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal (B.S. 23 februari 2007).

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Dienst Kwaliteit Plant

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest