PREMIE VOOR HET INSTALLEREN VAN EEN ROETFILTER IN OUDERE DIESELWAGENS
Inhoud


De Vlaamse overheid geeft een premie aan voertuigeigenaars die een half-open roetfilter installeren in een bestaande oudere dieselauto of dieselbestelwagen van milieuklasse Euro 3 en Euro 4.Een half-open roetfilter houdt 30 tot 50% van de roetuitstoot tegen en beperkt zo de schadelijke uitstoot van fijn stof. Op roetfilterpremie.be vindt u meer informatie over roetfilters.

Voorwaarden


De premie kan aangevraagd worden door iedereen die:
 • eigenaar is van een dieselwagen en
 • in Vlaanderen gedomicilieerd is.
Bedrijven die hun exploitatiezetel in Vlaanderen hebben komen ook in aanmerking.

Welke voertuigen?

De premie wordt toegekend bij de installatie van een half-open roetfilter
in personenwagens of bestelwagens:
 • met een dieselmotor van milieuklasse Euro 3 of Euro 4 (staat op het roze inschrijvingsbewijs)
 • én met een eerste inschrijvingsdatum voor 3 september 2010.
Zowel privéwagens, bedrijfswagens als leasingwagens komen in aanmerking. Ook meerdere dieselwagens van éénzelfde eigenaar komen in aanmerking.Komen niet in aanmerking:
 • nieuwe wagens, omdat die al vanuit de fabriek met gesloten roetfilters zijn uitgerust
 • wagens met dieselmotor van milieuklasse Euro 2.

Welke roetfilter?

 • De premie wordt enkel gegeven voor de installatie van een half-open roetfilter. De premie geldt dus niet voor de vervanging van een gesloten roetfilter.
 • De filter moet gevalideerd zijn.
 • De filter mag aangekocht zijn in het buitenland.

Installatie en keuring

Er zijn geen voorwaarden over wie de roetfilter mag plaatsen.
 • U kunt de installatie zelf doen: u moet dan zelf een montage-attest opmaken volgens dit model.
 • Een garagist of installateur kan de installatie doen en bezorgt u een montage-attest. Deze garagist mag in het buitenland gevestigd zijn.
Vervolgens moet de installatie van de filter gekeurd worden door een autokeuringsstation, dit binnen 2 jaar na de montage.

Termijn premieaanvraag

Uw premieaanvraag moet ingediend zijn binnen de 3 maanden na de plaatsing van de roetfilter.

Procedure


Het aanvraagformulier

 • Vul het aanvraagformulier volledig in, onderteken het en voeg alle bewijsdocumenten toe die vermeld staan op het formulier. U hebt onder meer een kopie van het validatieverslag van de roetfilter nodig.
  U kunt het aanvraagformulier downloaden of bestellen bij ‘Publicaties’ op deze pagina onderaan.
 • Mail het aanvraagformulier met alle nodige bewijsdocumenten naar roetfilterpremie@vlaanderen.be of verstuur het naar het adres dat vermeld staat op het aanvraagformulier.

Termijn van de aanvraag

U moet uw premie aanvragen binnen de 3 maanden na de plaatsing van de roetfilter.
 • U kunt de premieaanvraag indienen en pas daarna de installatie van de filter laten keuren door het autokeuringsstation. Maar let op: als het attest van de keuring niet binnen is 2 jaar na de installatie, zal de administratie de uitbetaalde premie terugvorderen.
 • De poststempel op de aanvraag geldt als ontvangstdatum.

Uitbetaling van de premie

 • Ten laatste 2 maanden na de indiening van uw premieaanvraag krijgt u een bericht over de beslissing per mail (of per post als u geen e-mailadres hebt vermeld op het aanvraagformulier).
 • Bij een positieve beslissing krijgt u de premie meteen uitbetaald.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Voor de eigenaar van de wagen bedraagt de premie de totale installatiekost van de roetfilter, met een maximum van 600 euro. De totale installatiekost bestaat uit:
 • de kostprijs van de filter
 • kost van de plaatsing (installatie, montage)
 • en de kosten van de keuring, maar enkel als de keuring direct na de montage gebeurt.

Regelgeving


Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2009 tot toekenning van premies voor de aankoop en installatie van emissieverminderende voorzieningen in voertuigen met een dieselmotor, zoals gewijzigd door het BVR van 9 juli 2010 (BS 3-9-2010).

Links


Roetfilterpremie (Departement Omgeving)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Premie voor de installateur die een roetfilter plaatst