VERPLICHTE VERWARMINGSAUDIT VOOR CV-INSTALLATIE DIE OUDER IS DAN 5 JAAR
Inhoud


Een verwarmingsaudit is een grondig onderzoek van uw verwarmingsinstallatie, waarbij gekeken wordt naar het rendement ervan. Ook wordt onderzocht of de grootte van de ketel past bij de verwarmingsbehoeften van het gebouw.De eigenaar van een centraal stooktoestel (centrale verwarming) is verplicht om regelmatig een verwarmingsaudit te laten uitvoeren als dat centraal stooktoestel:
  • ouder is dan 5 jaar en
  • een vermogen heeft van 20 kilowatt (kW) of meer.

Voorwaarden


De audit is verplicht voor centrale stooktoestellen die gebruikt worden voor de verwarming van woningen, kantoren, niet-woongebouwen, … Als u huurder bent, dan moet de verhuurder ervoor zorgen dat de audit uitgevoerd wordt.De verwarmingsaudit is niet verplicht voor afzonderlijke verwarmingstoestellen: kachels, gashaarden, open haarden, doorstroomketels, badgeisers, elektrische toestellen, collectoren, ... (toestellen die niet zijn aangesloten op een centraal stooktoestel).Om de hoeveel jaar moet uw installatie een verwarmingsaudit ondergaan? En wie mag de audit uitvoeren? Dat hangt af van de brandstof (vloeibaar, gas of vast) en van het vermogen van uw installatie. Het vermogen in kilowatt (kW) staat vermeld op het kenplaatje op uw ketel.

Vloeibare brandstof (stookolie)

Vermogen
van ketel(s)
in kilowatt (kW)
Aantal ketelsWanneer en hoe vaak
een verwarmingsaudit?
Door wie?
Minder dan 20 kW-Verwarmingsaudit niet verplicht.-
Van 20 kW
tot en met
100 kW
1 ketelSamen met de eerste onderhoudsbeurt nadat het toestel 5 jaar oud is geworden en nadien 5-jaarlijksErkende technicus
vloeibare brandstof
Meerdere ketelsSamen met de eerste onderhoudsbeurt nadat het toestel 5 jaar oud is geworden en nadien 5-jaarlijksErkende technicus
verwarmingsaudit
Meer dan 100 kW1 of meerdere ketels2-jaarlijksErkende technicus
verwarmingsaudit
Op de website van het departement Omgeving kunt u de overzichtslijst van de erkende 'technici vloeibare brandstof' of 'technici verwarmingsaudit' opzoeken en downloaden.

Gasvormige brandstof

Vermogen
van ketel(s)
in kilowatt (kW)
Aantal ketelsWanneer en hoe vaak
een verwarmingsaudit?
Door wie?
Minder dan 20 kW-Verwarmingsaudit niet verplicht.-
Van 20 kW
tot en met
100 kW
1 ketelSamen met de eerste onderhoudsbeurt nadat het toestel 5 jaar oud is geworden en nadien 5-jaarlijksErkende technicus
gasvormige brandstof
Meerdere ketelsSamen met de eerste onderhoudsbeurt nadat het toestel 5 jaar oud is geworden en nadien 5-jaarlijksErkende technicus
verwarmingsaudit
Meer dan 100 kW1 of meerdere ketels4-jaarlijks (vanaf 3 mei 2013)Erkende technicus
verwarmingsaudit
Op de website van het departement Omgeving kunt u de overzichtslijst van de erkende 'technici gasvormige brandstof' of 'technici verwarmingsaudit' opzoeken en downloaden.

Vaste brandstof

Vermogen
van ketel(s)
in kilowatt (kW)
Aantal ketelsWanneer en hoe vaak
een verwarmingsaudit?
Door wie?
Minder dan 20 kW-Verwarmingsaudit niet verplicht.-
Vanaf 20 kW1 of meerdere ketelsSamen met de eerste onderhoudsbeurt nadat het toestel 5 jaar oud is geworden en nadien 5-jaarlijksErkende technicus
verwarmingsaudit
Op de website van het departement Omgeving kunt u de overzichtslijst van de erkende 'technici verwarmingsaudit' opzoeken en downloaden.

Procedure


Na de verwarmingsaudit krijgt de eigenaar/verhuurder een auditrapport van de technicus. Op het rapport moeten altijd de naam, het erkenningsnummer en de handtekening staan van de erkende technicus die de audit heeft uitgevoerd. De eigenaar houdt het verwarmingsauditrapport bij zolang het toestel in gebruik is en er geen nieuwe verwarmingsaudit werd uitgevoerd.In het rapport staan adviezen over het rendement van de installatie en de mogelijkheden om de prestaties van uw installatie te verbeteren. U komt ook te weten hoeveel u kunt besparen als u uw oude ketel laat vervangen door een modern, zuinig centraal stooktoestel of door andere aanpassingen.
Aan de adviezen zijn geen verplichtingen verbonden. Op de website van het departement Omgeving kunt u zien hoe u energiezuinige stooktoestellen kunt herkennen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
Centrale stooktoestellen met een vermogen dat kleiner is dan 20 kilowatt (kW) vallen niet onder deze wettelijke regeling. U kunt het vermogen aflezen op het kenplaatje op uw ketel.

Regelgeving


  • Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van [centrale] stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater.
  • VLAREL-besluit van 23 april 2013.
  • Europese Richtlijn 2010/31/EU rond de energieprestaties van gebouwen.

Links


Veilig verwarmen - Periodieke verwarmingsaudit
Veilig verwarmen - Onderhoudsverplichting voor uw centrale verwarming

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest