ERKENNING VAN CLASSIFICEERDERS VOOR DE INDELING VAN GESLACHTE VARKENS




Inhoud


Sommige slachthuizen zijn verplicht de karkassen van de geslachte varkens in te delen volgens een indelingsschema dat vastgesteld is door de Europese Unie. Het slachthuis moet aan de leverancier van de geslachte varkens alle informatie over de indeling en weging bezorgen. Het slachthuis zorgt ervoor dat uitsluitend erkende classificeerders de indeling maken.

Voorwaarden


Een slachthuis dat meer dan 200 varkens per week slacht, is verplicht de karkassen van de varkens in te delen (varkens die gebruikt zijn voor de fokkerij worden niet inbegrepen). In het andere geval kan het slachthuis vrijwillig beslissen om de karkassen van de geslachte varkens in te delen.

Procedure


Als slachthuis moet u personeel ter beschikking stellen voor de uitvoering van de indeling van de karkassen en voor de etikettering (merken) van de karkassen. Dat personeel moet een opleiding krijgen. Na afloop van de opleiding en na het slagen voor een examen krijgen zij een erkenning als classificeerder.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


  • Besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderenen van geslachte varkens
  • Ministerieel besluit van 23 januari 2004 tot vaststelling van de toepassingsvoorwaarden voor de indeling van geslachte varkens

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Kwaliteit Dier, Kwaliteit Plant en Visserij

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Erkenning van toezichthouders op de indeling van geslachte runderen en varkens