DRINGENDE STEUN IN NOODSITUATIES
Inhoud


Bevindt u zich in een noodsituatie door een zware tegenslag zoals een ongeval, een uithuiszetting, een woningbrand, ... dan kunt u dringende steun krijgen. U kunt enkel dringende steun krijgen voor zaken die een onmiddellijke behandeling vragen, bijvoorbeeld wanneer u geen geld meer hebt om eten te kopen. Dringende steun is beperkt in tijd.

Voorwaarden


  • U hebt de steun hoogdringend nodig.
  • Uw financiële middelen zijn uitgeput.

Procedure


  • U vraagt de dringende steun aan bij het OCMW.
  • Het OCMW onderzoekt uw sociale en financiële situatie om te bepalen of u dringende steun kan krijgen.

Wat Meebrengen


  • Identiteitsdocumenten
  • Bewijs van een éénmalig of dringend tekort vb. rekeninguittreksels, factuur, ...

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Lokale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden