ERKENNING VAN CLASSIFICEERDERS VOOR DE INDELING VAN GESLACHTE RUNDEREN
Inhoud


Sommige slachthuizen zijn verplicht de karkassen van de geslachte runderen in te delen volgens een indelingsschema dat vastgesteld is door de Europese Unie. Het slachthuis moet aan de leverancier van de geslachte runderen alle informatie over de indeling en weging bezorgen. Het slachthuis zorgt ervoor dat uitsluitend erkende classificeerders de indeling maken.

Voorwaarden


Een slachthuis dat op jaarbasis meer dan 3.900 runderen slacht, is verplicht de karkassen van de runderen in te delen. In het andere geval kan het slachthuis vrijwillig beslissen om de karkassen van de geslachte runderen in te delen.

Procedure


Als slachthuis moet u personeel ter beschikking stellen voor de uitvoering van de indeling van de karkassen en voor de etikettering van de karkassen. Dat personeel moet een opleiding krijgen. Na afloop van de opleiding en na het slagen voor een examen krijgen zij een erkenning als classificeerder.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


  • Besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderenen van geslachte varkens

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Kwaliteit Dier, Kwaliteit Plant en Visserij

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Erkenning van toezichthouders op de indeling van geslachte runderen en varkens