ERKENNING ALS CENTRUM VOOR HET DEPOLLUEREN, ONTMANTELEN EN VERNIETIGEN VAN AFGEDANKTE VOERTUIGEN
Inhoud


Centra voor het depollueren, ontmantelen en vernietigen van afgedankte voertuigen moeten door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) erkend worden.Het erkende centrum is verantwoordelijk voor de verwerking van alle aangenomen afgedankte voertuigen en zorgt ervoor dat bij de depollutie, ontmanteling én shredding minimaal 95% van het gewicht van alle afgedankte voertuigen wordt hergebruikt, gerecycleerd en nuttig toegepast.

Voorwaarden


Als u voldoet aan de technische vereisten en administratieve vereisten voor de erkende centra en dit geattesteerd werd door een onafhankelijke keuringsinstelling, dan kunt een aanvraag indienen bij de OVAM.Meer info over de technische en administratieve vereisten vindt u op de website van OVAM.

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen van 12 juni 2012.

Links


Erkenning als centrum voor het depollueren, ontmantelen en vernietigen van afgedankte voertuigen (OVAM)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest