ERKENNING EN SUBSIDIËRING VAN DE ONDERSTEUNINGSCENTRA EN HET OVERLEGCENTRUM VOOR ETNISCH-CULTURELE MINDERHEDEN
Inhoud


De Vlaamse Regering erkent drie ondersteuningscentra en één Vlaams overlegcentrum voor etnisch-culturele minderheden.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

Links


Integratie en inburgering in Vlaanderen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest