SUBSIDIES VOOR DE OMKADERING VAN ARBEIDSZORGMEDEWERKERS (STOPGEZET)
Inhoud


Arbeidszorg is de begeleide, onbezoldigde tewerkstelling op maat voor personen die niet meer of nog niet in het betaalde economische of beschermde arbeidscircuit terechtkunnen. Bij arbeidszorg hebt u recht op ondersteuning door een adviesbureau in de sociale economie.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


  • Decreet houdende de werk-en zorgtrajecten van 25 april 2014
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2021 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Dienst Tewerkstelling

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest