SUBSIDIES VOOR DE OMKADERING VAN ARBEIDSZORGMEDEWERKERS
Inhoud


Arbeidszorg is de begeleide, onbezoldigde tewerkstelling op maat voor personen die niet meer of nog niet in het betaalde economische of beschermde arbeidscircuit terechtkunnen. Bij arbeidszorg hebt u recht op ondersteuning door een adviesbureau in de sociale economie.

Voorwaarden


Aangezien arbeidszorg een gewestelijke materie is, gelden deze regels niet voor personen en bedrijven uit het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Werkgevers

Erkende sociale werkplaatsen kunnen aanspraak maken op subsidies voor de omkadering van arbeidszorgmedewerkers.

Werknemers

Arbeidszorgmedewerkers zijn personen die om persoonsgebonden redenen niet of niet meer onder een arbeidscontract in het reguliere of beschermd arbeidscircuit kunnen werken, en die binnen de sociale werkplaats arbeidsmatige activiteiten uitvoeren die reële kansen bieden tot sociale interactie en participatie in de samenleving.

Procedure


U richt uw aanvraag aan de Dienst tewerkstelling van het Departement Werk en Sociale Economie. Het is niet altijd mogelijk een aanvraag in te dienen. Dat hangt af van het beschikbare budget. Als dat wel mogelijk is, dan wordt een oproep bekendgemaakt.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Subsidies voor de omkadering van arbeidszorgmedewerkers

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Dienst tewerkstelling

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest