ERKENNING EN ONDERSTEUNING VAN EEN SOCIALE WERKPLAATS
Inhoud


Sociale werkplaatsen geven werk aan mensen die voor een lange tijd niet of nauwelijks een job vinden binnen het reguliere arbeidscircuit. Mensen die zeer moeilijk werk kunnen vinden door gebeurtenissen en problemen in hun persoonlijke leven, door mentale of fysieke beperkingen, door gezondheidsproblemen of een te korte scholing kunnen in een sociale werkplaats aan de slag. Sinds 1 april 2015 is de regelgeving voor beschutte en sociale werkplaatsen vervangen door de regelgeving voor maatwerk bij collectieve inschakeling.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Erkenning en ondersteuning van een sociale werkplaats

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Sociale Economie en Werkbaar Werk

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Erkenning en ondersteuning van een beschutte werkplaats
Erkenning en ondersteuning van een invoegbedrijf