SUBSIDIES VOOR SOCIALE TEWERKSTELLINGSPROJECTEN
Inhoud


Het Europees Sociaal Fonds (via Europa WSE) voorziet subsidies voor tewerkstellingsprojecten van bedrijven, organisaties en instellingen die tot doel hebben alle groepen goede kansen te geven op de arbeidsmarkt. Via het ESF-subsidie-instrument willen de Vlaamse overheid en de Europese Unie het Vlaamse arbeidsmarktbeleid versterken.

Voorwaarden


De subsidies richten zich op projecten met de volgende thema's:
  • talenten activeren
  • MV United (geen discriminatie tussen man en vrouw op de werkvloer)
  • arbeidskansen geven
  • transnationaal
  • ondernemen met mensen
  • innovatie
  • kwaliteitsaudit.

Procedure


De Afdeling Europese Programma’s (Europa WSE) van de Vlaamse overheid lanceert geregeld nieuwe oproepen voor in Vlaanderen gevestigde ondernemingen, vzw’s en sectoren. Op de website kunt u de lijst met nieuwe oproepen voor projecten raadplegen en zelf een projectvoorstel indienen. Om uw onderneming te registreren, hebt u een elektronische identiteitskaart (eID) of een federaal token nodig.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
Voor elke oproep gelden dezelfde generieke financiële criteria. Per oproep kunnen nog specifieke financiële criteria gelden. Die vindt u in de respectievelijke oproepfiches.

Regelgeving


Uitgavendecreet

Links


Europa WSE (ESF)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest