SUBSIDIES VOOR SOCIALE TEWERKSTELLINGSPROJECTEN
Inhoud


Het Europees Sociaal Fonds (ESF) voorziet subsidies voor tewerkstellingsprojecten van bedrijven, organisaties en instellingen die tot doel hebben alle groepen goede kansen te geven op de arbeidsmarkt. Via het ESF-subsidie-instrument willen de Vlaamse overheid en de Europese Unie het Vlaamse arbeidsmarktbeleid versterken. Ze richten zich op projecten met de volgende thema's:
  • talenten activeren
  • MV United (geen discriminatie tussen man en vrouw op de werkvloer)
  • arbeidskansen geven
  • transnationaal
  • ondernemen met mensen
  • innovatie
  • kwaliteitsaudit.

Voorwaarden


procedure

Procedure


De Afdeling ESF van de Vlaamse overheid lanceert geregeld nieuwe oproepen voor in Vlaanderen gevestigde ondernemingen, vzw's en sectoren. Op de website kunt u de lijst met nieuwe oproepen voor projecten raadplegen en zelf een projectvoorstel indienen. Om uw onderneming te registreren, hebt u een elektronische identiteitskaart (eID) of een federaal token nodig.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Voor elke oproep gelden dezelfde generieke financiële criteria. Per oproep kunnen nog specifieke financiële criteria gelden. Die vindt u terug in de respectievelijke oproepfiches.

Links


Europees Sociaal Fonds (ESF)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest