ERKENNING VAN WOONMAATSCHAPPIJEN
Inhoud


Wilt u een erkenning als woonmaatschappij voor sociale huisvesting? Neem dan contact op met de afdeling Woonbeleid van Wonen in Vlaanderen.

Voorwaarden


procedure

Procedure


De erkenning heeft een zeer omvangrijke gespecialiseerde aanvraagprocedure.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 9 juli 2021 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonenBesluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 tot wijziging van verschillende besluiten over wonen

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Woonbeleid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest