ERKENNING SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN
Inhoud


Wilt u een erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij? Neem dan contact op met de afdeling Woonbeleid van Wonen-Vlaanderen.

Voorwaarden


procedure

Procedure


De erkenning heeft een zeer omvangrijke gespecialiseerde aanvraagprocedure.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Woonbeleid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest