SUBSIDIES VOOR PROJECTEN VAN ARMOEDEBESTRIJDING
Inhoud


Het armoededecreet voorziet in de subsidiëring van projecten met een experimenteel, aanvullend en/of vernieuwend karakter. De subsidies zijn bedoeld om maatschappelijk relevante projecten tijdelijk te ondersteunen op het vlak van personeels- en werkingskosten. De projecten zijn vernieuwend qua doelgroep, processen en methodieken. De resultaten van deze projecten moeten na een positieve evaluatie op termijn implementeerbaar worden in andere beleidsdomeinen. De bevoegde Vlaamse minister bepaalt welke projecten in het kader van armoedebestrijding (sporadisch) worden gesubsidieerd.

Voorwaarden


procedure

Procedure


De bevoegde minister lanceert af en toe (niet jaarlijks) een oproep om voorstellen in te dienen rond de bestrijding van een bepaald type armoede (bijvoorbeeld kinderarmoede). Meer informatie over de projectoproep en het aanvraagformulier vindt u op de website armoede.vlaanderen.be.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Vlaams armoededecreet

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


afdeling Welzijn en Samenleving

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest