SUBSIDIES VOOR PROJECTEN VAN ARMOEDEBESTRIJDING
Inhoud


Het armoededecreet voorziet in de subsidiëring van projecten met een experimenteel, aanvullend en/of vernieuwend karakter. Ze zijn vernieuwend qua doelgroep, processen en methodieken. De subsidies zijn bedoeld om maatschappelijk relevante projecten tijdelijk te ondersteunen op het vlak van personeels- en werkingskosten.

Voorwaarden


procedure

Procedure


De bevoegde Vlaamse minister lanceert af en toe (niet jaarlijks) een oproep om voorstellen in te dienen rond de bestrijding van een bepaald type armoede (bijvoorbeeld kinderarmoede).De resultaten van deze projecten moeten na een positieve evaluatie op termijn implementeerbaar worden in andere beleidsdomeinenMeer informatie over de projectoproepen en het aanvraagformulier vindt u op de website armoede.vlaanderen.be.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet betreffende de armoedebestrijding (Vlaams armoededecreet)

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest