EEN ONGEKEND KIND ADOPTEREN
Inhoud


Wanneer u een kind wil adopteren dat u niet op voorhand kent, moet u voor de adoptie een beroep doen op een erkende adoptiedienst.

Voorwaarden


Voorwaarden België

 • U bent minstens 25 jaar oud
 • U bent minstens 15 jaar ouder dan het kind dat u adopteert
 • U volgt het verplichte voorbereidingsprogramma
 • U wordt geschikt verklaard door de familierechtbank
U kunt als alleenstaande adopteren of als koppel. Om als koppel te kunnen adopteren moet u:
 • gehuwd zijn
 • of wettelijk samenwonen
 • of minstens 3 jaar samenwonen

Voorwaarden herkomstland

Het land waar het adoptiekind vandaan komt, wilt dat het adoptiekind door een geschikt gezin geadopteerd wordt. Ieder land kan dus eigen voorwaarden opleggen, bijkomend aan de Belgische voorwaarden.

Procedure


 • Aanmelding en registratie. U vindt het aanmeldingsformulier voor de adoptie van een ongekend kind terug op de website van Kind en Gezin.
 • De voorbereiding op adoptie bestaat uit twee delen: een infosessie en de voorbereidingssessies.
  Het VCA bepaalt jaarlijks het instroombeheer. Dit is het aantal kandidaat-adoptieouders dat elk jaar kan starten met de voorbereidingssessie. Tijdens de voorbereidingssessies krijgt u een uitgebreide uitleg over adoptie.
 • Binnen het jaar na de afronding van de voorbereiding moet u of een advocaat een verzoekschrift indienen bij de griffie van de familierechtbank. Bij het verzoekschrift moeten volgende documenten mee ingediend worden:
  • Het attest van voorbereiding
  • Uittreksel uit het strafregister
  • Geboorteakte
  • Huwelijksakte of verklaring van wettelijke samenwoning of bewijs van meer dan 3 jaar samenwonen
  • Bewijs van woonst en nationaliteit
 • Op basis van dit verzoekschrift wordt een maatschappelijk onderzoek gestart.
 • De familierechter beslist of u geschikt bent om te adopteren. Hij baseert zich hiervoor op het verslag van het maatschappelijk onderzoek.
 • Na uw geschiktheidsvonnis kunt u een bemiddelingsovereenkomst afsluiten met een adoptiedienst of kiezen voor een zelfstandige adoptie.
Meer uitleg over de procedure voor het adopteren van een ongekend kind vindt u op de website van Kind en Gezin.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaams Centrum voor Adoptie

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Procedure


trefwoord

Voorwaarden


themas

Verwante producten


Akte van adoptie
Een gekend kind adopteren