VOORDELIGE LENING AAN BEDRIJF UIT DE SOCIALE ECONOMIE (SOCIAAL INVESTERINGSFONDS)
Inhoud


Het Sociaal Investeringsfonds (SIFO) is een cofinancieringsfonds dat voordelige leningen verleent aan bedrijven uit de sociale economie. De leningen kunnen reguliere kredieten of microkredieten zijn..

Voorwaarden


Het Sociaal Investeringsfonds komt tussenbeide bij de volgende financieringen:
  • investeringskredieten
  • bedrijfskapitaalkredieten
  • achtergestelde leningen
  • overbruggingskredieten.

Procedure


Organisaties met een project en financieringsaanvraag wenden zich rechtstreeks tot een van de erkende financiers, die vermeld staan op de website

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Voordelige lening aan bedrijf uit de sociale economie (Sociaal Investeringsfonds)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Participatiemaatschappij Vlaanderen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest