VOORDELIGE LENING VOOR INNOVERENDE ONDERNEMING (INNOVATIEMEZZANINE)
Inhoud


Innovatiemezzanine investeerde in projecten van startende bedrijven die een subsidie hadden gekregen van het Agentschap Innoveren en Ondernemen, in het kader van een kmo-innovatieproject of een onderzoeks- en ontwikkelings(O&O)-bedrijfsproject. Innovatiemezzanine werd verstrekt in de vorm van een achtergestelde lening van maximaal 500.000 euro.
Deze maatregel is gestopt in 2015. Er kunnen geen dossiers meer worden ingediend.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Subsidie voor een kmo-innovatieproject
Steun aan bedrijven voor een onderzoeks- en ontwikkelingsproject (O&O-project)