RISICOKAPITAAL VOOR STARTENDE ONDERNEMING (SEED & EARLY STAGE)
Inhoud


Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) verschaft risicokapitaal aan innovatieve starters en jonge ondernemingen in hun initiële groeifase. De Seed & Early Stage-investeringen gebeuren in de vorm van een kapitaalparticipatie, eventueel aangevuld met een converteerbare lening. De investeringshorizon kan oplopen tot 7 en in sommige gevallen zelfs tot 10 jaar.

Voorwaarden


Het is de bedoeling dat de investering van PMV katalyserend werkt: ze moet het mogelijk maken een significante, waardeverhogende mijlpaal te realiseren die de kansen op een succesvolle vervolginvestering flink verhoogt. Uiteraard investeert PMV alleen in ondernemingen die een belangrijke meerwaarde creëren voor Vlaanderen. De sterkte, de visie en de inzet van het managementteam zijn de voornaamste criteria bij elke investeringsbeslissing. Uiteraard is ook een goed onderbouwd en realistisch businessplan nodig.

Procedure


Neem contact op met PMV.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


ParticipatieMaatschappij Vlaanderen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Investering in een creatieve onderneming (CultuurInvest)