DOCTORAATSBEURS ASPIRANT STRATEGISCH BASISONDERZOEK
Inhoud


Met een doctoraatsbeurs strategisch basisonderzoek kunnen jonge onderzoekers zich bekwamen tot strategisch denkende en innovatiegerichte wetenschappers.

Voorwaarden


Strategisch basisonderzoek in de context van doctoraatsbeurs houdt (doctoraatswaardig) uitdagend en vernieuwend onderzoek in, dat (in geval van succes) op langere termijn kan leiden tot innovatieve toepassingen (producten, processen, diensten) met economische toegevoegde waarde voor specifieke bedrijven, voor een collectief van bedrijven of een sector, of aansluitend bij de Vlaanderen 2025 transitiegebieden (socio-economische voordelen)

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Doctoraatsbeurs voor strategisch basisonderzoek

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Agentschap Innoveren en Ondernemen
Fonds voor wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest