BUZZY PAZZ OF OMNIPAS 'VERHOOGDE TEGEMOETKOMING' (VT)
Inhoud


Personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming, kunnen een Omnipas of Buzzy Pazz kopen aan sterk verminderd tarief. Die Buzzy Pazz of Omnipas is 12 maanden geldig.

Voorwaarden


Een jaarabonnement (Buzzy Pazz of Omnipas) met korting 'verhoogde tegemoetkoming' (VT) wordt toegekend aan:

Procedure


U kunt het abonnementVoor dit abonnement moet u volgende documenten tonen of bezorgen:
  • kopie van uw identiteitskaart
  • originele 'attest verhoogde tegemoetkoming geneeskundige zorgen' (maximum 3 maanden oud)
    of kopie van uw WIGW-kaart
    of kopie van uw NMBS-kaart voor verhoogde tegemoetkoming.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Kost
Een Buzzy Pazz of Omnipas Verhoogde Tegemoetkoming (VT) kost 56 euro voor 1 jaar.

Links


Verhoogde tegemoetkoming (VT) Omnipas/Buzzy Pazz (delijn.be)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


De LijnInfo

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest