VERGUNNING VOOR HET PRIVÉGEBRUIK VAN WATERWEGEN EN HUN AANHORIGHEDEN
Inhoud


Het private gebruik van waterwegen en hun aanhorigheden (zeewering en dijken) is vergunningsplichtig. Met privatief wordt bedoeld dat u het openbaar domein exclusief voor uzelf gebruikt, bijvoorbeeld om werken uit te voeren, activiteiten te organiseren of constructies te plaatsen, te wijzigen of te verplaatsen.

Voorwaarden


De vergunning moet verkregen zijn vóór het domeingoed in gebruik genomen wordt.

Procedure


Als de vergunninghouder binnen het jaar geen gebruik maakt van de vergunning, dan vervalt de vergunning.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Kost
Er moet een retributie betaald worden.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


DE VLAAMSE WATERWEG

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Toelating, vergunning of huurovereenkomst voor de organisatie van een evenement op of langs een bevaarbare waterweg
Jaagpadtoelating voor motorvoertuig(en)