INNOVATIEMANDAAT
Inhoud


Een innovatiemandaat is specifiek bestemd om postdoctorale onderzoekers een project te laten uitvoeren in nauwe samenwerking met de bedrijfswereld, hetzij met een bestaand bedrijf, hetzij met het oog op de oprichting van een nieuw bedrijf.

Voorwaarden


Het hoofddoel van het onderzoeksproject is de economische valorisatie van onderzoek en de verdere uitwerking van basisonderzoek om de resultaten toepasbaar te maken binnen bedrijven, met andere woorden projecten waarvan de risicograad nog te hoog ligt om al als een O&o-project te worden uitgevoerd.Op de VLAIO-website leest u wie in aanmerking komt en voor welke projecten.

Procedure


De aanvragen kunnen doorlopend in het jaar ingediend worden maar worden gegroepeerd behandeld met één of maximaal twee uiterste indieningsdata per kalenderjaar (maart en september).Alle informatie over de aanvraagprocedure vindt u op de VLAIO-website.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
Een innovatiemandaat voorziet financiering van de personeelskosten, werkingskosten, uitrustingskosten en vaste kosten in relatie met één specifieke werknemer.Meer informatie over de financiering van een innovatiemandaat vindt u op de VLAIO-website.

Links


Innovatiemandaten (VLAIO.be)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Baekeland-mandaat