INNOVATIEMANDAAT
Inhoud


Innovatiemandaten zijn gericht op postdoctorale onderzoekers die zich willen bekwamen in de valorisatie van hun onderzoeksresultaten voor de bedrijfswereld, hetzij naar een bestaand bedrijf, hetzij naar een nog op te richten bedrijf.De doelstelling is een brug te slaan tussen de academische wereld en de bedrijfswereld, en drempelverlagend te werken voor onderzoekers, om de stap te zetten naar de bedrijfswereld. Tijdens de uitvoering van het mandaat wordt de mobiliteit van onderzoekers tussen academische en industriële wereld aangemoedigd.

Voorwaarden


Wie?

De aanvraag staat open voor alle houders van een doctoraatsdiploma. De regeling staat dus open voor alle nationaliteiten en alle studierichtingen/wetenschappelijke disciplines.Alle bedrijven met een exploitatievestiging in het Vlaamse gewest kunnen een Innovatiemandaat aanvragen. De hoofdzetel mag elders gevestigd zijn. Een selectiecriterium in de evaluatie is de meerwaarde voor Vlaanderen. 

Welke projecten?

De projecten die in aanmerking komen, zijn gericht op de uitwerking van basisonderzoek, met de bedoeling de resultaten toepasbaar te maken binnen bedrijven en op de economische valorisatie van onderzoek.

Procedure


De aanvragen kunnen het hele jaar door ingediend worden, maar worden gegroepeerd behandeld, met 1 of maximaal 2 uiterste indieningsdata per kalenderjaar. Op dit moment loopt er een oproep met als deadline voor indiening van projectvoorstellen 3 september 2019. Op de website leest u hoe een aanvraag verloopt en hoe u een aanvraag succesvol kunt indienen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Een innovatiemandaat voorziet financiering van de personeelskosten, werkingskosten, uitrustingskosten en vaste kosten in relatie met één specifieke werknemer, in principe voor 2 jaar.

Links


Innovatiemandaat

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest