STEUN VOOR INNOVATIEVE SAMENWERKINGSVERBANDEN (VIS-TRAJECTEN)
Inhoud


De belangrijkste doelstelling van VIS-trajecten is/was om vanuit een concrete probleemstelling of vraaggedreven opportuniteit van een collectief van bedrijven, innovatieve oplossingen aan te bieden die op korte termijn toepasbaar zijn en die resulteren in zichtbare veranderingen met een duidelijke (economische) meerwaarde voor de volledige innovatieketen.De laatste oproep voor VIS-Trajecten werd in 2015 opengesteld. Er wordt momenteel aan de uitwerking van een vervangend programma gewerkt.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Steun voor innovatieve samenwerkingsverbanden (VIS-trajecten)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Agentschap Innoveren en Ondernemen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest