STEUN VOOR INNOVATIEVE SAMENWERKINGSVERBANDEN (COOCK)
Inhoud


De projecten ‘Collectief Onderzoek & Ontwikkeling en Collectieve Kennisverspreiding/-transfer (COOCK)’ richten zich op groepen van ondernemingen, met als doel het valoriseren van (basis)onderzoeksresultaten door het versnellen van de introductie van technologie en/of kennis.COOCK vervangt de vroegere VIS-trajecten.

Voorwaarden


procedure

Procedure


Projecten kunnen ingediend worden in het kader van de jaarlijkse oproep COOCK, de oproepen van het Vlaams clusterbeleid of van een CORNET-oproep.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Steun voor innovatieve samenwerkingsverbanden (COOCK)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Agentschap Innoveren en Ondernemen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest