STEUN AAN BEDRIJVEN VOOR EEN ONDERZOEKS- EN ONTWIKKELINGSPROJECT (O&O-PROJECT)
Inhoud


Sinds 1 januari 2018 kunnen O&O-bedrijfsprojecten niet langer ingediend worden.
  • Projecten die voornamelijk ontwikkelingsactiviteiten omvatten, zijn opgenomen in het product 'ontwikkelingsproject'.
  • Projecten die onderzoeksactiviteiten omvatten, zijn opgenomen in het product 'onderzoeksproject'.
  • Projecten die zowel onderzoeks- als ontwikkelingsactiviteiten omvatten, zijn ook opgenomen in het product 'onderzoeksproject'.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Agentschap Innoveren en Ondernemen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Subsidiedatabank voor ondernemingen