SUBSIDIE VOOR EEN KMO-HAALBAARHEIDSSTUDIE
Inhoud


Een kmo-haalbaarheidsstudie moest betere en onderbouwde inzichten opleveren over de mogelijkheden en de haalbaarheid van een innovatie.Sinds 1 januari 2018 kunnen kmo-haalbaarheidsstudies niet langer ingediend worden. Ze zijn sindsdien opgenomen in het product 'ontwikkelingsproject'.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Agentschap Innoveren en Ondernemen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest