PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR SPORTPROMOTIONELE EVENEMENTEN
Inhoud


De afdeling Sportpromotie levert via verschillende kanalen ondersteuning voor het organiseren van sportpromotionele evenementen op Vlaams of lokaal niveau. Deze ondersteuning omvat onder andere:
  • begeleiding en adviesverlening;
  • lesgevershulp;
  • prijzen en trofeeën;
  • sportverzekering.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Sportpromotie

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest