PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR SPORTPROMOTIONELE EVENEMENTEN
Inhoud


De afdeling Sportpromotie levert via verschillende kanalen ondersteuning voor het organiseren van sportpromotionele evenementen op Vlaams of lokaal niveau.

Voorwaarden


Deze ondersteuning omvat onder andere:
  • begeleiding en adviesverlening
  • lesgevershulp
  • prijzen en trofeeën
  • sportverzekering.

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Ondersteuning sportevenementen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Sportpromotie

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest