ATTEST VOOR PERSONENVERVOER VOOR EIGEN REKENING
Inhoud


Wie op geregelde basis vervoer organiseert voor eigen rekening (d.w.z. voor niet-commerciële doeleinden) voor meer dan 9 personen, moet een 'attest voor vervoer voor eigen rekening' hebben.Het attest moet altijd aanwezig zijn in het voertuig en geldt zowel voor internationaal als voor nationaal vervoer.

Voorwaarden


U bent verplicht om dit attest aan te vragen bij de organisatie van geregeld vervoer of bijzondere vormen van geregeld vervoer.Geregeld vervoer is het stads- of streekvervoer van personen:
 • dat wordt ingelegd met een bepaalde regelmaat op een bepaald traject;
 • waarbij reizigers op- en afstappen aan vooraf bepaalde haltes;
 • dat voor iedereen toegankelijk is, eventueel na reservatie.
Bijzondere vormen van geregeld vervoer zijn vormen van geregeld vervoer voor bijzondere categorieën van reizigers, zoals:
 • werknemersvervoer;
 • vervoer van leerlingen naar de school, het zwembad of de sporthal;
 • vervoer van mensen met een handicap naar instellingen.
Om het attest te verkrijgen moet er bovendien voldaan worden aan onderstaande voorwaarden.
 • Het vervoer is een nevenactiviteit die niet-winstgevend en niet-commercieel is;
 • De voertuigen die gebruikt worden vallen onder uw eigendom, zijn op afbetaling gekocht of zijn aangeschaft via een lease-overeenkomst.
 • De voertuigen worden door uzelf of uw personeel bestuurd.

Procedure


 • Vraag het attest voor vervoer voor eigen rekening aan. Op de website Mobiel Vlaanderen vindt u het aanvraagformulier en de procedure.
 • De bevoegde minister beslist over de toekenning van het attest binnen een termijn van één maand. Na afloop van deze termijn wordt u binnen de tien dagen op de hoogte gebracht van de beslissing.
 • Het attest is maximaal 5 jaar geldig.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


 • voor vervoer over de weg voor eigen rekening, verricht met autobussen op het Vlaamse grondgebied, op grond van artikel 22 tot en met 24 van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen voor wat betreft het niet-grensoverschrijdend vervoer
 • voor vervoer over de weg voor eigen rekening, verricht met touringcars en autobussen tussen lidstaten, op grond van Verordening (EEG) nr. 684/92 voor wat betreft het grensoverschrijdend vervoer
 • Besluit van de Vlaamse regering betreffende het geregeld vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer, het vervoer voor eigen rekening en het ongeregeld vervoer (B.S. 31 augustus 2002) - erratum (B.S. 26 september 2002)

Links


Geregeld personenvervoer voor eigen rekening

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Beleid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest