ERKENNING ALS VLAAMS ONTWIKKELINGSFONDS VOOR MICROFINANCIERING IN DE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Inhoud


De Vlaamse overheid kan organisaties erkennen als Vlaams ontwikkelingsfonds in het kader van microfinanciering. Erkende fondsen komen in aanmerking voor waarborgverlening door het Vlaams waarborgfonds Microfinanciering. Dat fonds springt erkende Vlaamse ontwikkelingsfondsen bij als risicovolle investeringen in een microfinancieringsinstelling in het Zuiden fout lopen.

Voorwaarden


Om te kunnen worden erkend als ontwikkelingsfonds, moet de organisatie voldoen aan alle volgende criteria:
  • De organisatie heeft een rechtsvorm naar Belgisch recht.
  • Het oprichtingsstatuut van het ontwikkelingsfonds is in het Nederlands opgesteld.
  • In de laatste 3 jaar heeft ze onafgebroken financieringsactiviteiten ontwikkeld met kredieten, waarborgen of participaties.
  • Ze heeft een geïnvesteerde portefeuille in microfinanciering in ontwikkelingslanden die minstens 500.000 euro bedraagt.
  • Ze streeft statutair een sociaal doel na en heeft geen oogmerk tot winstmaximalisatie.
Gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest is geen voorwaarde.

Procedure


De geldigheid van de erkenning van het ontwikkelingsfonds bedraagt 5 jaar en is hernieuwbaar.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking

Links


Vlaams Waarborgfonds voor Microfinanciering

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Samenwerking Buitenland

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest