JAARLIJKSE VERKEERSBELASTING VOOR PERSONENWAGENS EN AANVERWANTE VOERTUIGEN
Inhoud


De jaarlijkse verkeersbelasting is een gewestelijke belasting op motorvoertuigen die personen of goederen over de weg vervoeren. In Vlaanderen wordt de verkeersbelasting geïnd door de Vlaamse Belastingdienst.

Voorwaarden


Tot de categorie personenwagens en aanverwante voertuigen behoren:
 • personenauto's
 • auto's voor dubbel gebruik (vervoer van personen en goederen)
 • trage auto's voor dubbel gebruik
 • minibussen
 • motorfietsen (ook driewielers en vierwielers)
 • lichte vrachtauto's, een lijkwagen, tractor met een MTM tot en met 3500 kg
 • aanhangwagens, boot- en kampeeraanhangwagens (caravan) van 750 kg tot 3500 kg
 • kampeerauto's (mobilhomes)
 • voertuigen met een transitplaat of tijdelijke nummerplaat.

Procedure


U betaalt een jaarlijkse verkeersbelasting vanaf de inschrijving van uw nieuw of tweedehandsvoertuig bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV).Op de website van de Vlaamse Belastingdienst kunt u zelf de status van uw dossier opvolgen via het digitaal loket.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Berekening
U kunt zelf berekenen hoeveel verkeersbelasting u zult moeten betalen via de online simulator of met de simulatie-app. De simulatie is louter indicatief en geeft niet het officiële bedrag.Het bedrag van de verkeersbelasting wordt:
 • jaarlijks op 1 juli geïndexeerd
 • berekend op basis van de het vermogen (kW - kilowatt) van het voertuig, de euronorm en de CO2- uitstoot.
Vermindering van de jaarlijkse verkeersbelasting
 • Terugbetaling gecombineerd vervoer
 • Vermindering voor een autobus die deel uitmaakt van een wagenpark
 • Forfaitaire vermindering voor LPG voertuigen
Vrijstelling van de jaarlijkse verkeersbelasting

Regelgeving


Op Vlaanderen.be vindt u meer informatie over de regelgeving voor de jaarlijkse verkeersbelasting.

Links


Jaarlijkse verkeersbelasting (Vlaanderen.be)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Belastingdienst

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Vrijstelling van de belasting op inverkeerstelling en de verkeersbelasting (VKB) voor personen met een handicap en oorlogsinvaliden
Autokeuring