VLAAMSE ONDERSTEUNINGSPREMIE (VOP) VOOR WERKGEVERS (STOPGEZET)
Inhoud


De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) is een premie voor een werkgever die een persoon met een arbeidshandicap aanwerft of heeft aangeworven. De VOP compenseert de lagere productiviteit én eventuele extra kosten die de gezondheidsproblemen van de werknemer met zich meebrengen. De VOP is er ook voor zelfstandigen.

Voorwaarden


Met de komst van individueel maatwerk op 1 juli 2023 dooft de VOP uit. Maakt u momenteel gebruik van VOP? Dan verandert er niets. U blijft deze ontvangen voor de voorziene duurtijd en hoeft geen stappen te ondernemen. Raadpleeg de overgangsmaatregelen voor meer informatie.

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
De VOP wordt aan het eind van het volgende kwartaal uitbetaald volgens dit schema.
Kwartaal van aanvraag% van referteloonVOP onbepaalde duur% van referteloonVOP bepaalde duur
Kwartaal 1-54020
Kwartaal 6-93020
Kwartaal 10-2020
DWSE baseert zich voor de berekening van het referteloon op de
Dmfa-aangifte.Als werkgever krijgt u gedurende vijf jaar om de drie maanden een premie. Daarna kunt u een verlenging aanvragen.Op de website leest u hoe het bedrag van de VOP wordt bepaald.

Links


Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) (Vlaanderen.be)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Ondersteuningspremie

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest