SUBSIDIE VOOR ZORGBOERDERIJEN
Inhoud


Zorgboerderijen zijn boerderijen waar zorgbehoevenden op bepaalde dagen kunnen meedraaien op het landbouwbedrijf. Ze kunnen er werken in hun eigen tempo en volgens hun eigen mogelijkheden, wat geborgenheid en arbeidsvreugde biedt.Zorgboerderijen kunnen steun van de Vlaamse overheid krijgen ter compensatie van de economische minproductiviteit tijdens de uren dat de zorgbehoevenden op het bedrijf aanwezig zijn.

Voorwaarden


Zorgbehoevenden zijn bijvoorbeeld:
  • psychische patiënten
  • mensen met een mentale of fysieke handicap
  • probleemleerlingen.
De zorgbehoevenden worden ook altijd begeleid door een erkende welzijnsvoorziening. Het landbouwbedrijf en de welzijnsvoorziening maken duidelijke afspraken, bijvoorbeeld over de tijdstippen waarop de mensen in het bedrijf meewerken en of ze al dan niet aan de gezinsmaaltijden deelnemen.Voor meer informatie over de voorwaarden, de procedure, de bedragen en de betreffende wetgeving kunt u terecht op de website van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Zorgboerderijen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest