ONDERSTEUNING VIA OPVOEDINGSWINKELS
Inhoud


Bij de opvoedingswinkels kunt u gratis en anoniem terecht voor opvoedingsinformatie en raad.

Voorwaarden


procedure

Procedure


Door te informeren, een luisterend oor te bieden of te adviseren, ondersteunen de opvoedingswinkels u in uw zoektocht naar antwoorden of advies rond opvoeden.De opvoedingswinkels organiseren ook regelmatig initiatieven zoals informatie- en vormingsavonden, oudergroepen en oefenscholen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Het decreet houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Huis van het Kind Aalst
Opvoedingswinkel Antwerpen
Opvoedingswinkel Brasschaat
Opvoedingswinkel Brugge
Opvoedingswinkel Brussel
Opvoedingswinkel Genk - Campus O3
Opvoedingswinkel Gent
Opvoedingswinkel Hasselt
Huis van het Kind Kortrijk
Huis van het Kind Leuven
Opvoedingswinkel Mortsel
Opvoedingswinkel Oostende
Opvoedingswinkel Turnhout
Opvoedingswinkel Zoersel
Ondersteuningscentra en Sociale Diensten Jeugdrechtbank

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest