ONDERSTEUNING VIA OPVOEDINGSWINKELS
Inhoud


Bij de opvoedingswinkels kunt u gratis en anoniem terecht voor opvoedingsinformatie en raad.

Voorwaarden


procedure

Procedure


Door te informeren, een luisterend oor te bieden of te adviseren, ondersteunen de opvoedingswinkels u in uw zoektocht naar antwoorden of advies rond opvoeden.De opvoedingswinkels organiseren ook regelmatig initiatieven zoals informatie- en vormingsavonden, oudergroepen en oefenscholen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Het decreet houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Huis van het Kind Aalst
Huis van het Kind Kortrijk
Huis van het Kind Leuven
Opvoedingswinkel Antwerpen
Opvoedingswinkel Brasschaat
Opvoedingswinkel Brugge
Opvoedingswinkel Brussel
Opvoedingswinkel Genk - Campus O3
Opvoedingswinkel Gent
Opvoedingswinkel Hasselt
Opvoedingswinkel Mortsel
Opvoedingswinkel Oostende
Opvoedingswinkel Zoersel
Opvoedingswinkel Turnhout
Afdeling Ondersteuningscentra en sociale diensten jeugdrechtbank

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest