HUIS-AAN-HUISINZAMELING VAN RESTAFVAL
Inhoud


Restafval wordt huis aan huis ingezameld. Restafval is het afval dat overblijft na zorgvuldig sorteren en niet gerecycleerd kan worden.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
Afval dat apart wordt opgehaald of te groot is voor de restafvalzak, hoort niet huis bij het restafval.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Lokale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden