GECOMBINEERDE VERGUNNING VAN BEPAALDE DUUR
Inhoud


Buitenlanders die meer dan 90 dagen als loontrekkende in België willen werken, hebben daarvoor een gecombineerde vergunning nodig. Die wordt alleen toegekend aan bepaalde categorieën van werknemers. Voor elke categorie gelden andere voorwaarden en procedures.

Voorwaarden


Buitenlanders die niet de nationaliteit van een EER-lidstaat of Zwitserland hebben en die langer dan 90 dagen in Vlaanderen willen werken, hebben daar een gecombineerde vergunning (single permit) voor nodig. De Europese Economische Ruimte bestaat uit alle EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Simulator

Door enkele vragen te beantwoorden, kunt u nagaan via welke categorie van werknemer u mogelijk in aanmerking komt voor een toelating tot arbeid.

Procedure


De werkgever start de procedure op en vraagt de gecombineerde vergunning aan voor zijn toekomstige werknemer. Hij verzamelt de vereiste documenten voor zijn aanvraag. De documenten hoeven geen originelen te zijn, een kopie volstaat. Hebt u vragen over de hieronder beschreven aanvraagprocedure? Bekijk dan zeker de uitgebreide handleiding).De vergunning wordt afgeleverd door de Dienst Vreemdelingenzaken en bevat zowel de toelating tot arbeid als de toelating tot verblijf.Lees meer over de aanvraagprocedure.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Gecombineerde vergunning van bepaalde duur op Vlaanderen.be

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid
Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Team arbeidskaarten Brussel

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Arbeidskaart en arbeidsvergunning