PREMIE VOOR DE VERVANGING VAN EEN HOUT- OF STEENKOOLKACHEL OF OPEN HAARD
Inhoud


Deze premie is afgeschaft sinds 2020.U kon nog een premie-aanvraag indienen tot en met 31 december 2019.

Voorwaarden


 • De premie geldt voor natuurlijke personen, en niet voor organisaties of vennootschappen.
 • Zowel de eigenaar als de huurder van de woning kan de premie aanvragen.
 • De oude kachel of open haard wordt gestookt met steenkool, houtblokken, houtpellets, houtsnippers, of andere vormen van hout. Kachels kunnen vrijstaand of ingebouwd zijn. Ook de vervanging van accumulatiekachels komt in aanmerking. De vervanging van ketels (centrale verwarmingssystemen op hout/pellet of steenkool) komt niet in aanmerking.
 • De premie geldt voor de vervanging van kachels en open haarden gebruikt als hoofdverwarming of als bijverwarming.
 • De nieuwe kachel of open haard mag niet gevoed worden door vaste of vloeibare brandstoffen zoals hout, pellets, niet-houtige biomassa, steenkool, turf, cokes, petroleum, stookolie of bio-ethanol.
 • Toestellen die wel in aanmerking komen voor de premie zijn inzet- of vrijstaande gaskachels, en ingebouwde gashaarden
 • De nieuwe kachel of open haard moet minstens een Europees energielabel A hebben. Dit sluit elektrische verwarmingstoestellen (elektrische kachels) uit, want deze hebben dat label niet.
 • De nieuwe kachel of open haard moet worden geïnstalleerd in dezelfde ruimte als de oude. Bij vervanging van een open haard moet het nieuwe toestel in de ruimte van de open haard geïnstalleerd te worden.
 • De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een installateur. De installateur zal de attesten bezorgen die u nodig hebt om de premie aan te vragen, en zal ook de oude kachel meenemen voor vernietiging.
 • De premie moet worden aangevraagd uiterlijk 3 maanden na het einde van de werken. Hiervoor wordt gekeken naar de datum op de factuur.

Procedure


De premie kan niet meer aangevraagd worden sinds 2020.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De premie bedraagt 25% van de aankoopprijs en installatie (inclusief verplaatsingskosten), met een maximum van 250 euro. Hierbij inbegrepen zijn de garantiekost en eerste onderhoudskost verrekend in de aankoopprijs, de aangerekende verplaatsingskosten voor de plaatsing van het nieuwe toestel en de aangerekende kosten voor de verwijdering van het bestaande toestel.De premie wordt verhoogd tot 50% met een maximum van 1.000 € voor kwetsbare personen en personen met lage inkomens:
 • beschermde afnemers
 • personen die recht hebben op een verwarmingstoelage
 • personen met een belastbaar inkomen van maximum 30.640 euro (inkomstenjaar 2016), verhoogd met het inkomen van de persoon met wie wordt samengewoond
 • personen die de wooneenheid waarvoor de premie wordt aangevraagd verhuren aan een sociaal verhuurkantoor.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Departement Omgeving

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest