VRIJSTELLING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING NA SLOOP EN VERVANGING VAN EEN ONGESCHIKTE OF ONBEWOONBARE WONING
Inhoud


Als u een ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning sloopt en door een of meerdere nieuwe woningen of bedrijfsruimten vervangt, dan kunt u voor een periode van 5 aanslagjaren een vrijstelling van de onroerende voorheffing genieten.

Voorwaarden


U komt in aanmerking voor deze vrijstelling als u aan deze voorwaarden voldoet:
  • het moet gaan om een woning die op de gewestelijke inventaris van ongeschikte of onbewoonbare woningen stond; het gaat om woningen die niet voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- of woonkwaliteitsvereisten en die daarom formeel op een lijst zijn opgenomen; het is niet voldoende dat ze opgenomen waren op de inventaris van leegstand of van verwaarlozing;
  • de ongeschikte of onbewoonbare woning wordt gesloopt en vervangen door een of meerdere nieuwe woningen of bedrijfsgebouwen;
  • voor de sloop- en vervangbouwwerken werd een omgevingsvergunning afgeleverd of meldingsakte opgemaakt.
Deze vrijstelling geldt vanaf het aanslagjaar 2019.

Procedure


U kunt de vrijstelling aanvragen via het aanvraagformulier en versturen:

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Vrijstelling
Als u de vrijstelling geniet, dan moet u de onroerende voorheffing niet betalen voor een periode van 5 aanslagjaren vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar dat het onroerend goed niet meer voorkomt in de hierboven vermelde inventaris.Het bedrag van vrijstelling wordt beperkt tot:
  • 1000 euro per nieuwe woning
  • tot 4000 euro voor een nieuwe bedrijfsruimte.

Links


Vrijstelling onroerende voorheffing na sloop en vervanging ongeschikte of onbewoonbare woning

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Belastingdienst

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Onroerende voorheffing