PREMIE VAN DE NETBEHEERDER VOOR EEN WARMTEPOMPBOILER
Inhoud


Wie investeert in de plaatsing van een nieuwe warmtepompboiler voor sanitair warm water, kan hiervoor een premie krijgen van de netbeheerder.Een warmtepompboiler is een toestel dat warmte uit de lucht haalt en afgeeft aan uw sanitair water. Het is een pak energiezuiniger dan een gewone elektrische boiler en een goed alternatief voor de klassieke waterverwarmingssystemen, voor wie geen zonneboiler kan plaatsen of voor wie niet aangesloten is op het gasnet.

Voorwaarden


  • Deze premie is geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest
    • die uiterlijk op 31-12-2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
    • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend uiterlijk op 31-12-2013, maar die pas vanaf 1-1-2014 werden aangesloten.
  • Deze premie kan per woning 1 keer om de 10 jaar worden toegekend.
  • De warmtepomp moet geplaatst en gefactureerd worden door een aannemer.
  • Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder toekomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum. Facturen (ook voorschotfacturen) mogen dus maximaal 1 jaar oud zijn om in aanmerking te komen.
  • De premie geldt enkel voor een nieuwe warmtepompboiler.
De volledige lijst met voorwaarden kunt u lezen op het aanvraagformulier van uw netbeheerder.

Procedure


De premie online aanvragen

Zorg ervoor dat u scans hebt van alle documenten die u moet bijvoegen en vraag de premie online aan op de website van uw elektriciteitsnetbeheerder Fluvius.

De premie aanvragen met aanvraagformulier

Download het aanvraagformulier van uw elektriciteitsnetbeheerder Fluvius.Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar uw netbeheerder.

Afhandeling van uw aanvraag

Als de netbeheerder uw aanvraag goedkeurt, krijgt u een bericht met vermelding van het bedrag en op welke rekening de premie wordt gestort.
Als de netbeheerder uw aanvraag niet goedkeurt, krijgt u een bericht met daarin de reden van de afkeuring of welke gegevens ontbreken.
De tijd tussen de aanvraag en de goedkeuring of afkeuring hangt af van de netbeheerder en of u de aanvraag online of per post hebt gedaan. Een online aanvraag wordt sneller verwerkt dan een aanvraag via formulier. De premies kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De premie bedraagt 400 euro per woning of wooneenheid, en maximaal 40% van de factuur. In 2020 daalt de premie naar 300 euro.Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Voor beschermde afnemers is het premiebedrag per wooneenheid 480 euro en maximaal 48% van de factuur.De premie is niet cumuleerbaar met de premie voor een zonneboiler en enkel cumuleerbaar met de premie voor een warmtepomp als de warmtepompboiler eerst geplaatst is.

Links


VEA - Warmtepompboiler

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Fluvius

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest