AANLOOPSTEUN VOOR DE ONTWIKKELING VAN KLEINE LANDBOUWBEDRIJVEN
Inhoud


Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) wil kleine landbouwbedrijven die zich verder willen ontwikkelen, met financiële stimuli ondersteunen. Voor bepaalde types van bedrijven en subsectoren is het niet haalbaar te voldoen aan de voorwaarden om de overnamesteun voor jonge landbouwers of de investeringssteun van het VLIF te krijgen. Dikwijls zijn het bedrijven die nieuwe teelten of alternatieve vormen van productiemethodes en commercialisatiestructuren ontwikkelen.

Voorwaarden


De precieze voorwaarden voor de VLIF-aanloopsteun voor ontwikkeling van kleine landbouwondernemingen vindt u op de website.

Procedure


Alle VLIF-steunaanvragen gebeuren via het e-loket Landbouw en Zeevisserij. Na het afsluiten van een indienperiode of blokperiode worden alle aangemelde steunaanvragen gerangschikt van hoog naar laag op basis van een doelmatigheidsscore. De score weerspiegelt de bijdrage tot de realisatie van de doelstellingen van de VLIF-maatregel.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
De ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven wordt gesubsidieerd in de vorm van een aanlooppremie. De premie is afhankelijk van het brutobedrijfsresultaat (BBR) van uw bedrijf. U vindt de precieze bedragen op de website.

Regelgeving


Besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 betreffende steun aan de niet-productieve investeringen en aan de ontwikkeling van de kleine landbouwbedrijven.

Links


Aanloopsteun voor ontwikkeling van kleine landbouwondernemingen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest