SCHADEVERGOEDING BIJ EEN RAMP




Inhoud


Het Vlaams Rampenfonds verleent een tegemoetkoming in de materiële schade, veroorzaakt door natuurfenomenen in het Vlaamse Gewest, die door de Vlaamse Regering wegens hun uitzonderlijk of schadelijk karakter als ramp worden erkend.

Voorwaarden


Slechts in uitzonderlijke gevallen zal het Rampenfonds schade aan private eigendom (burgers, ondernemingen, organisaties) of openbare eigendom vergoeden en dat alleen als het schadefeit als ramp erkend werd in het Vlaamse Gewest.Alle info vindt u op de pagina ‘Schadevergoeding Vlaams Rampenfonds aanvragen’.

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen

Overgangsperiode schade aan teelten en niet-binnengehaalde oogsten

Sinds 1 januari 2020 is er geen onderscheid meer tussen een algemene ramp en een landbouwramp voor de schadevergoedingen van het Vlaams Rampenfonds. Voor schade aan teelten en niet-binnengehaalde oogsten is er een overgangsperiode van 5 jaar.

Regelgeving


Decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest

Links


Schadevergoeding Vlaams Rampenfonds aanvragen (Vlaanderen.be)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Rampenfonds

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Schadevergoeding bij een landbouwramp
Brede weersverzekering