VERLAAGDE SCHENKBELASTING VOOR EEN GEBOUW MET CONFORMITEITSATTEST DAT VERHUURD WORDT
Inhoud


Een teruggave van een deel van de schenkbelasting is mogelijk als het geschonken gebouw een conformiteitsattest heeft en verhuurd wordt met een verhuurovereenkomst van minimaal 9 jaar. Met deze maatregel wil de Vlaamse overheid de private huurmarkt versterken met kwaliteitsvolle woningen.

Voorwaarden


Voor een onroerend goed in het Vlaamse Gewest, komt u in aanmerking voor een verlaagde schenkbelasting voor een verhuurd gebouw met conformiteitsattest, als
 1. de schenkingsakte is verleden vanaf 1 juli 2015
 2. degenen die de schenking hebben gekregen (de begiftigden), of een van hen,
  • binnen de 3 jaar vanaf de datum van de schenkingsakte
  • de volgende documenten kan voorleggen:
   • conformiteitsattest (uitgereikt na de datum van de schenkingsakte). Met het conformiteitsattest kan de verhuurder aantonen dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is, en voldoet aan de kwaliteitsnormen. Het attest moet aangevraagd worden bij de gemeente.
   • geregistreerde huurovereenkomst (die afgesloten is na de datum van de schenkingsakte) voor het geschonken goed met een minimumduur van 9 jaar
 3. de bewijsstukken uiterlijk 6 maanden na het verstrijken van het 3de jaar na de datum van de schenkingsakte worden ingediend.


Procedure


Het verlaagde tarief voor schenkingen wordt bekomen door middel van een teruggave. Bij de registratie van de notariële akte van schenking wordt het gewone tarief van de schenkbelasting voor onroerende goederen worden geheven. Zodra de voorwaarden van het verlaagde tarief zijn vervuld, wordt het verschil tussen het betaalde gewone tarief en het verlaagde tarief terugbetaald.Het verlaagde tarief dient per verzoekschrift aangevraagd te worden

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Tarieven
Voor schenkingen van gebouwen onderworpen aan een energetische renovatie
 • in rechte lijn en tussen partners geldt een
  • tarief van 3% op de eerste schijf van 150.000 euro
  • tarief van 6% op de schijf tussen 150.000 en 250.000 euro
  • tarief van 12% op de schijf tussen 250.000 en 450.000 euro
  • tarief van 18% op de schijf boven de 450.000 euro
 • tussen alle andere personen geldt een
  • tarief van 9% op de eerste schijf van 150.000 euro
  • tarief van 17% op de schijf tussen 150.000 en 250.000 euro
  • tarief van 24% op de schijf tussen 250.000 en 450.000 euro
  • tarief van 31% op de schijf boven de 450.000 euro.
Dit verlaagd tarief is ook mogelijk bij de schenking van een gebouw aan een openbare instelling. Als de schenking voldoet aan de voorwaarden, zal door teruggave een verlaagd tarief worden toegepast van 3% in plaats van 5,5%.

Links


Verlaagde schenkbelasting voor een gebouw met conformiteitsattest dat verhuurd wordt
Tarieven en berekening schenkbelasting

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest