ONDERZOEKSPREMIE VOOR BESCHERMDE MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN
Inhoud


De onderzoekspremie moedigt onderzoek aan naar beschermde goederen of goederen gelegen in een erfgoedlandschap of een op zichzelf staand deel daarvan. Ook voor de opmaak van een beheersplan kunt u een onderzoekspremie krijgen.U kunt een onderzoekspremie krijgen voor beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten die nog niet uitgevoerd zijn of waarmee u start nadat de premie is toegekend.

Voorwaarden


procedure

Procedure


Premieaanvraag

Als u onderzoek plant over beschermde goederen of goederen gelegen in een erfgoedlandschap of een op zichzelf staand deel daarvan, dan kunt u de onderzoekspremie voor voorafgaand onderzoek aanvragen via het digitaal loket. Hiervoor hebt u een eID of federaal token nodig. Hebt u geen eID of token? Dan kunt u het aanvraagformulier voor een onderzoekspremie gebruiken. Onroerend Erfgoed behandelt uw aanvraag binnen een termijn van 90 dagen.Start u met de opmaak van een beheersplan, vul dan het aanvraagformulier voor een onderzoekspremie voor de opmaak van een beheersplan in.Als premienemer moet u in alle externe communicatie over het onderzoek aangeven dat u een onderzoekspremie hebt ontvangen.

Uitbetaling

Een onderzoekspremie wordt uitbetaald op basis van de evaluatie van een beheersplan of op basis van een correct uitgevoerd onderzoek. U vraagt de uitbetaling aan binnen de 2 jaar na de toekenning van de premie. Op gemotiveerd verzoek kunt u die termijn één keer laten verlengen.De uitbetalingsprocedure start u met het indienen van:Na afloop stelt u de onderzoeksresultaten of het beheersplan publiek beschikbaar.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Bedrag
Een onderzoekspremie bedraagt 80% van de aanvaarde kostenraming, met een maximum van 25.000 euro. De btw is niet betoelaagbaar en zal niet in aanmerking genomen worden bij berekening van de premie.

Regelgeving


Decreet van 12 juli 2013 (Onroerenderfgoeddecreet) - BVR van 16 mei 2014 (Onroerenderfgoedbesluit)
Hoofdstuk 11 - premies

Links


Onderzoekspremie

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Regio Noord
Regio Oost
Regio West

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest